Välkommen till Trolleholms Gods

Ett modernt jord- & skogsbruk på historisk mark

Kvalitet
Kultur
Miljö

om oss

På Trolleholms gods bedriver vi ett modernt jord- och skogsbruk på historisk mark.

I skogsgläntor och vid fält ligger hus för hyresgäster som vill bo på landet. Och högt över trädtopparna reser sig slottet.

hyresgäster
medarbetare
hektar
års erfarenhet

Våra verksamheter

Skogen

Trolleholms skogar består av ca 1500 hektar lövträd och 850 hektar barrträd.

Lantbruket

Trolleholms växtodling i egen regi omfattar ca 1 600 hektar odlad mark.

Jakten

Viktigt är att viltstammarnas storlek är under kontroll, så att godsets övriga verksamheter inte äventyras.

Julgranar & pyntegrönt

Trolleholm har under de senaste 25 åren byggt upp en stor produktion av kungsgranar och pyntegrönt.

Energiproduktion

År 2009 uppfördes en panncentral för produktion av värme baserad på träflis från godsets skog.

Förskola

I Trolleholms gamla skolbyggnad finns nu Trolleholms Trollungar, en förskola baserad på naturpedagogik.

Trolleholm genom sex sekler

Historien börjar på 1420-talet då cisterciensermunkar på Herrevadskloster uppförde byggnader i ett sumpigt övergångsområde kallat Kattisnabbe.

Efter reformationen på 1530-talet köpte det danska riksrådet Tage Ottesen Thott godset och lät uppföra borgen Eriksholm.