Energiproduktion

Energiproduktion

År 2009 uppfördes en panncentral på Halls Farm för produktion av värme baserad på träflis från godsets skog.

Från centralen går värmekulvertar till alla driftsbyggnader inklusive spannmålstorken samt till slottet och bostäderna runt detta. Värmeproduktionen drivs av Trolleholms Kraft AB, som är ett helägt dotterbolag till Trolleholms Gods AB.

Falu Rödfärg belönar vartannat år en arkitekt som låter modern svensk arkitektur möta traditionell slamfärg. 2010 års pris gick till arkitekt Mats Molén, SAR/MSA för hans formgivning av anläggningen som målats med svart slamfärg.

2021 färdigställdes solpaneler på flera av taken vid gårdscentrum med samlad effekt om ca 250kw