Slottet

Trolleholm genom sex sekler
Den ursprungliga borgen

Den ursprungliga borgen med namnet Eriksholm, uppfördes 1538 och brändes ner under dansk-svenska kriget 1678.

Allt trävirke gick upp i rök och taket störtade in. Efter branden fick borgen förfalla. Slottet byggdes om på 1750-talet efter ritningar av rokokoarkitekten Carl Hårleman, känd för att ha färdigställt Stockholms slott efter Tessin d.y:s död. Efter återuppbyggnaden fick Trolleholm emellertid än en gång förfalla eftersom ägarfamiljen inte bodde där permanent.

Trolleholms slott fick sitt nuvarande sagolika utseende i slutet av 1800-talet när slottet genomgick en omfattande restaurering under ledning av den danske arkitekten, etatsrådet Ferdinand Meldahl. Det var också då som det magnifika biblioteket inreddes, inspirerat av engelska universitetsbibliotek. Idag rymmer det en av Nordeuropas största privatägda boksamlingar med cirka 45 000 volymer.

Den djärva blandningen av olika epokers arkitektur gör att slottet kan betecknas som ett exempel på historicism, vilket innebär en återgång till stilelement från tidigare epoker.

De tre trevåningsbyggnaderna i rött tegel omges av fyra hörntorn med skyttegluggar och ett dominerande trapptorn på borggården. Cirka 1/3 av den gamla borgens murar ingår i det nuvarande slottet.

Idag kan företag genom en nyttjanderättskonstruktion, använda Trolleholm för styrelseverksamhet och representation. Slottet kallas därför ofta ”näringslivets Harpsund”. Verksamheten drivs av godsets hyresgäst Trolleholms Slott AB.