Förskola

I Trolleholms gamla skolbyggnad

I Trolleholms gamla skolbyggnad finns nu Trolleholms Trollungar, en förskola baserad på naturpedagogik.

Här finns plats för cirka 25 barn i åldrarna 1-5 år och 10 fritidsplatser för skolbarn. Maten lagas på plats och ambitionen är att måltiderna ska innehålla närodlade råvaror. Trolleholms Trollungar är ett led i utvecklingen att skapa en attraktiv boendemiljö på godset. Förskolan öppnade 2009 och är ett helägt dotterbolag till Trolleholms Gods AB.

www.trollungarna.nu