Landskapet

Att äga ett gods

Att äga ett gods handlar om att förvalta och förädla de värden som man har fått ansvar för.

Och det handlar lika mycket om ekonomi som ekologi. Godset är beläget i ett omväxlande moränlandskap med starkt varierande odlingsegenskaper. I väst dominerar stora odlingsfält och i öst breder skogen ut sig. Vi arbetar målinriktat för att de kultur- och naturhistoriska värdena i landskapet ska bevaras och utvecklas. Huvudlinjerna för arbetet har sammanställts i en ”Härlighetsplan”. Syftet är att skapa ett varierat och strukturerat landskap som är estetiskt attraktivt och som samtidigt utgör ramen för en rationell jord- och skogsproduktion.