Areal

Arealgrundlaget för godsets verksamhet är

Skogsmark: 2 300 ha
Lantbruk: 2 300 ha
Pyntegrönt och julgranar: 200 ha
Annan användning: 130 ha
   
Totalt 4 930 ha